תקנון האתר

תקנון RBS TELECOM

 

 

 

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים וגברים.

הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה

במלואו ובעיון.

גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן במידה ואינך מסכים לכל תנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. כל שימוש באתר יחייב את הלקוח לפי תנאי התקנון ולא תתקבל כל טענה מצד הלקוח לאחר שפעל לפי תקנון זה.

 

המכירה באתר:

 

אתר רבס טלקום בע"מ (ח.פ 514373679) הנו אתר המשלב תצוגה וחנות לרכישה אונליין.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

לאחר הזמנת המוצרים ישלים הלקוח את פרטיו האישיים.

פרטי כרטיס אשראי: את פרטי כרטיס האשראי ניתן למסור גם טלפונית.

 

חברת רבס טלקום בע"מ מדגישה כי במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים אודותיו או אודות כרטיס האשראי לרבות תוקף כרטיס, מס. כרטיס, כתובת , ת.ז., או כל פרט שלא יאפשר ל רבס טלקום בע"מ לבצע את העסקה אז תיראה רבס טלקום בע"מ בעסקה כחסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי, ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין פרטים כוזבים והוצאות טיפול.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. הצפויה להליך פלילי והליך אזרחי.

 

זמני משלוח:

מועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

במקרה ובעל הכרטיס לא פעל להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה רבס טלקום בע"מ לבטל את ההזמנה.

באשר למועדי משלוח: ימי שישי, שבתות וערבי חג אינם נחשבים כימי עסקים.

משלוחים מבוצעים בזמן משלוח של עד 7 ימי עסקים.

 

רבס טלקום בע"מ לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצרים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה :

תקלות במערכת התקשורת או המחשוב, במערכת הטלפון, אירועים הנובעים מכוח עליון, עיצומים, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכדומה.

בנסיבות האלו או אחרות, שלא בשליטת רבס טלקום בע"מ יתכן אף כי תבוטל המכירה באופן חד צדדי

ויינתן זיכוי כספי מלא ללקוח.

 

בקשר להודעה למבצע הרכישה במייל- על כי הזמנתו אושרה: משלוח הדואר האלקטרוני

אינו מהווה ראייה על ביצוע ההזמנה ואינו מחייב את רבס טלקום בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי רבס טלקום בע"מ מהווה ראייה לכאורה לנכונות ההזמנות.

 

ביטול עסקה:

להלן התנאים והאופן בהם יכול מבצע הרכישה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע - לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981: ברכישה של מוצר, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית.

במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% אך לא למעלה מ-100 ₪ וע"פ החוק.

דמי הביטול יכללו אף את דמי המשלוח של המוצר.

הלקוח יצטרך להחזיר בעצמו את המוצר לחנות רבס טלקום בע"מ במושב ניצני עוז.

לקוח שביטל עסקה אם טרם נשלחה אליו, יחוייב ב-5% דמי ביטול או 100 ₪, הנמוך ביניהם.

ביטול העסקה יעשה בכתב ע"י הפקס או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשירות הלקוחות של "רבס טלקום בע"מ, או ע"י מכתב ע"י דואר ישראל.

במקרה ומבצע הרכישה מבקש לבטל עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לו בפועל ע"י דף המכירה לבין מה שהתקבל. יאפשר מבצע הרכישה לחנות להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום .

לצרכן יש זכות לבטל את העסקה עד 14 יום מקבלת המוצר או מסמך הגילוי ללא גביית דמי ביטול.

במידה ונפלה טעות אנוש חריגה בהקלדת מחיר מוצר, אשר גובלת בחריגה ממחיר המוצר בשוק, רבס טלקום בע"מ אינה מתחייבת לספק את המוצר.

במידה ומתעורר ספק כלשהו לגבי מחירו של מוצר ניתן לפנות מידית לשירות הלקוחות

במספר הטלפון : 077-2045522

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז השרון הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

כללי:

תמונות המוצרים באתר מיועדות להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן,

לבין המוצרים הנמכרים באתר. מבלי לסייג את הדברים הקודמים, רבס טלקום בע"מ מקפידה לעדכן עבור כל מוצר את התמונה/תמונות בדף המוצר השייך לו באתר.

נפלה טעות בתיאור המוצר - לא יחייב הדבר את רבס טלקום בע"מ.

רבס טלקום בע"מ משתמשת באמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על סודיות המידע באתר

ומשתמשת עבור העברת הנתונים בהצפנה בטכנולוגיית SSL שבשימוש חברות האשראי והבנקים.

רבס טלקום בע"מ מתחייבת לא לעשות שימוש מסחרי או כל שימוש אחר בפרטיך האישיים למעט ביצוע פעילות האתר.

רבס טלקום  בע"מ מתחייבת לא להעביר את פרטיי לקוחותיה לצד ג'

 

זכויות יוצרים:

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי  חברת רבס טלקום בע"מ  שותפיה ו/או ספקיה, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות ל חברת רבס טלקום בע"מ שותפיה ו/או ספקיה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין  חברת רבס טלקום בע"מ שותפיה ו/או ספקיה לבין מי מספקיה כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: החומר המוגן). כמו-כן יובהר בזאת כי האתר, על כל תכניו ומרכיביו, הינם בבעלות מלאה של  חברת רבס טלקום בע"מ שותפיה ו/או ספקיה. זכויות היוצרים תחולנה כאמור במלואן, אלא אם כן נקבע באופן מפורש או ברור וידוע כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם/ים אחר/ים. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

שימוש באתר/י חברת רבס טלקום בע"מ

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

 

אחריות:

רבס טלקום בע"מ מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצויינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי רבס טלקום בע"מ לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה. 

 

פיתוח האתר וזכויות יוצרים:

כל זכויות יוצרים וקניין רוחני במרכיבי פיתוח ובניית האתר, שפות תכנות, סקרטיפטים, אפליקציות, עיצוב אתר, שייכים ל'סימפלי סמארט", שותפיה ו/או ספקיה. זכויות יוצרים במרכיבי לוגו, גרפיקה ומיצוב (Branding) שייכים למבצע כאמור בהסכם שבין האמור לבין בעל/ת האתר.

 

x
x